Vintage

Stripe Boro Quick shop

Stripe Boro

$280.00

Boro Quick shop

Boro

$420.00

Extra Large Boro Quick shop
Asagi Indigo Boro Quick shop
Sarasa Indigo Boro Quick shop
Boro Blanket Quick shop

Boro Blanket

$280.00

Boro Panel Quick shop

Boro Panel

$120.00

Saki-ori Blanket Quick shop
Two-Tone “Tsutsugaki” Furoshiki -Fan & Peony- Quick shop
Furoshiki -Kudarijufi (Dropping Wisteria)- Quick shop
Furoshiki - Mokkou & Karakusa (Bird's Nest & Arabesque) - Quick shop
Double Kamon Indigo Piece Quick shop
Sashiko Furoshiki Quick shop
Sashiko Screen Quick shop

Sashiko Screen

$980.00

Furoshiki - Kikyo (Bellflower) - Quick shop
Faded Indigo Furoshiki - Tsuta (Ivy) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Large Zokin Quick shop

Large Zokin

$50.00

"Kaya" Panels Quick shop

"Kaya" Panels

from $95.00

Saki-ori Blanket Quick shop
Double Kamon Harakake Quick shop
Kantha Quilt #03 Quick shop
Kantha Quilt #01 Quick shop
Kantha Quilt #02 Quick shop
Double Kamon Furoshiki Quick shop