KOFU x Sashi.Co

Sashiko Pillow - NAMI - (Indigo x Logwood) Quick shop
Sashiko Pillow - ASANOHA - (Indigo) Quick shop
Sashiko Pillow - ASANOHA - (Silver Grey) Quick shop