KOFU

"Kariyasu" Green Tote Quick shop
Bingo Kasuri Large Throw - Indigo Arrows - Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Arrows - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Brushstroke - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Stripe - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Random Indigo Stripes - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Snow Flakes - 18 x 18" Quick shop
Ceramic Button Pillows 18 x 18" (Indigo x Sumi) Quick shop
Ceramic Button Pillows 18 x 18" (Indigo) Quick shop
Ceramic Button Pillows 18 x 18" (Kakishibu x Sumi) Quick shop
Ceramic Button Pillows 18 x 18" (Kakishibu) Quick shop
Checker Pillow 16 x 12" Quick shop

Checker Pillow 16 x 12"

$40.00 $85.00

Chrysanthemum Katazome Placemat Quick shop
Dark Indigo Placemat Quick shop

Dark Indigo Placemat

$17.00 $25.00

Erin Wilson: Kogire Quilt 03 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 08 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 09 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 11 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 12 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 13 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 14 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 15 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 16 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 17 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 19 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 20 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 21 Quick shop
Erin Wilson: Kogire Quilt 21 Quick shop
Erin Wilson: Shape Study 24 Quick shop
Erin Wilson: Shape Study 25 Quick shop
Hand-sewn stripe case Quick shop
Indigo "Murakumo" Scarf Quick shop
Indigo Stripe Pillow 16 x 12" Quick shop
Indigo Stripe Pillow 18 x 18" Quick shop
Katazome Chrysanthemum Pillow 18 x 18" Quick shop
Katazome Fabric Quick shop

Katazome Fabric

$220.00