Large size textiles

Extra Large Boro Quick shop

Extra Large Boro

$430.00 $960.00

Asagi Boro Quick shop

Asagi Boro

$175.00 $350.00

Boro Quick shop

Boro

$350.00 $580.00

Stripe Boro Quick shop

Stripe Boro

$125.00 $250.00

Boro Quick shop

Boro

$350.00 $580.00

Linen Shima Boro Quick shop

Linen Shima Boro

$175.00 $250.00

Checker Boro Quick shop

Checker Boro

$105.00 $350.00

Kamon Furoshiki (Sparrows) Quick shop

Kamon Furoshiki (Sparrows)

$175.00 $285.00