ALL

SUKUMO T-Shirts - ASAGI - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - HANADA - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - AI - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - KATCHI - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - TOMEKON - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - KON - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - ROKETSU - Quick shop
SUKUMO T-Shirts - SHIBORI - Quick shop
SUKUMO Leather Card Case Quick shop
SUKUMO Leather Zip Case Quick shop
SUKUMO Leather Origami Case - Starry - Quick shop
SUKUMO Leather Origami Case - Kago Shibori - Quick shop
SUKUMO Leather Origami Case - Checker - Quick shop
SUKUMO Leather Origami Case - Rouware - Quick shop
Zokin (28 x 33 cm) Quick shop
Zokin (26 x 28 cm) Quick shop
Zokin (26 x 30 cm) Quick shop
Zokin (26 x 31.5 cm) Quick shop
Zokin (27 x 30.5 cm) Quick shop
Zokin (26 x 33.5 cm) Quick shop
Vintage Furoshiki - Kajinoha & Karakusa (Grey) - Quick shop
Vintage Furoshiki - Tachibana & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Kenkatabami & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Sasa Ni Suzume &  Karakusa - Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Two-Tone “Tsutsugaki” Furoshiki -Fan & Peony- Quick shop
Furoshiki -Kudarijufi (Dropping Wisteria)- Quick shop
Furoshiki - Mokkou & Karakusa (Bird's Nest & Arabesque) - Quick shop
Large Sashiko Screen Quick shop

Large Sashiko Screen

$750.00 $980.00