ALL

Furoshiki - Kikyo (Bellflower) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Izumimomen Tenugui - Sardine - Quick shop
Izumimomen Tenugui - Crab - Quick shop
Izumimomen Tenugui - Seahorse - Quick shop
Izumimomen Tenugui - Set of 3 - Quick shop